Liczba odwiedzin strony:
Darmowy licznik odwiedzinWitamy Państwa na stronie Przedsiębiorstwa Handlowo-Produkcyjno-Usługowego
"Izol-Plast" Sp. z o. o.Witamy Państwa na stronie Przedsiębiorstwa Handlowo-Produkcyjno-Usługowego "Izol-Plast" Sp. z o. o.

Pragniemy Państwu przedstawić informacje na temat naszej firmy, nasz± ofertę produkcyjno-handlow±, jak również ułatwić Państwu skontaktowanie się z nami.

W zakładce O PHPU "Izol-Plast" prezentujemy informacje ogólne, krótk± charakterystykę naszego przedsiębiorstwa i jego 25 letniej już działalno¶ci na rynku polskim i zagranicznym.


D±ż±c do ci±głego polepszania jako¶ci naszych produktów, wzrostu zadowolenia klienta oraz utrzymania ci±głej, wysokiej pozycji na rynku, w zakładce Polityka jako¶ci Firmy, prezentujemy Państwu nasze działania w tej dziedzinie.


Na stronie Oferta prod.-handlowa mog± Państwo zapoznać się z szerok± gam± naszych produktów, jak również z usługami dodatkowymi jakie nasze Przedsiębiorstwo oferuje.


Na stronie Kontakt znajduj± się najważniejsze dane teleadresowe, umożliwiaj±ce Państwu jak najlepszy kontakt z nami. Prezentujemy również mapkę dojazdu do naszego Przedsiębiorstwa.


W pozycji Odno¶niki znajduj± się linki do stron internetowych firm i przedsiębiorstw z którymi współpracujemy. Je¶liby Państwo uznali, że jest to miejsce dla Waszego przedsiębiorstwa prosimy o kontakt z administratorem serwisu.


Na stronie Pliki do pobrania znajduj± się materiały udostęnione do pobrania: karty katalogowe, karty charakterystyki, dopuszczenia i certyfikaty oraz inne pliki.


Na stronie Nowo¶ci przedstawiamy najnowsze produkty w naszej ofercie, jak również nowy zakres usług dla Państwa.


Informacje prasowe na temat firmy "Izol-Plast" zostały umieszczone w zakładce Wiadomo¶ci prasowe


W pozycji ¦l±skie Centrum Zaawansowanych Technologii umieszczone zostały informacje na temat uczestnictwa naszej firmy we Wspólnym Programie Badawczym "Sterowanie parametrów technicznych układów i automatyzacja procesów technologicznych"
Zapraszamy do odwiedzin naszych stron.